STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W POZ

·        REJESTRACJA PACJENTÓW NA TELEPORADY: TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE, W TYM RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM OSOBY TRZECIEJ LUB ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ,
·        PACJENTOM UDZIELANE SĄ TELEPORADY W FORMIE PORADY TELEFONICZNEJ W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI,
·        PERSONEL MEDYCZNY KONTAKTUJE SIĘ Z PACJENTEM W CZASIE UMÓWIONEJ WIZYTY W FORMIE TELEFONICZNEJ,
·        PODCZAS TELEPORADY LEKARZ DOKONUJE OCENY STANU PACJENTA, USTALA CZY TELEPORADA JEST WYSTARCZAJĄCA DLA AKTUALNEGO PROBLEMU ZDROWOTNEGO,CZY KONIECZNA BĘDZIE WIZYTA OSOBISTA, WIZYTA DOMOWA, CZY INNE ŚWIADCZENIE MEDYCZNE.
PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA.
·        W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI KONTAKTU Z PACJENTEM W USTALONYM TERMINIE TELEPORADY (Pacjent ma wyłączony telefon, nie odbiera telefonu, prowadzi inną rozmowę) LEKARZ PODEJMUJE CO NAJMNIEJ 2 KOLEJNE PRÓBY KONTAKTU Z PACJENTEM, W ODSTĘPIE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 MINUT, W CELU UDZIELENIA TELEPORADY. W PRZYPADKU PODJĘCIA 3 NIESKUTECZNYCH  PRÓB KONTAKTU Z PACJENTEM, LEKARZ NIE PODEJMUJE KOLEJNYCH PRÓB, CO SKUTKUJE ANULOWANIEM TELEPORADY. PACJENT POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PLACÓWKĄ I DOKONAĆ POWTÓRNEJ REJESTRACJI.

·       Podczas teleporady  Pacjent ma możliwość uzyskania oraz otrzymuje instrukcje o sposobie realizacji: e-Recepty, e-skierowania, e-ZLA (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.
Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym Personelem medycznym.

WIZYTA BEZPOŚREDNIA (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy jest obecny w gabinecie) jest realizowana w przypadkach:
Gdy pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,
Podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza POZ, wskazanego w deklaracji wyboru,
W związku z chorobą przewlekłą i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
Dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
Gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

W PRZYPADKU WYSTAWIENIA:
–   E-RECEPTY – PACJENT OTRZYMA SMS Z KODEM DO REALIZACJI
–   E-SKIEROWANIA – PACJENT OTRZYMA SMS Z KODEM DO REALIZACJI
–   E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE – PACJENT OTRZYMA SMS Z KODEM DO REALIZACJI.

NUMER TELEFONU:
·        Poradnia ogólna – 52 3979 295 wew. 1
·        Poradnia dziecięca – 52 3979 295 wew. 2
·        Poradnia „K” – 52 3979 295 wew. 3

ADRES SKRZYNKI MAILOWEJ:
·        Poradnia ogólna: rejestracja@eskulap.chojnice.pl
·        Poradnia dziecięca:  rejestracjadz@eskulap.chojnice.pl
·        Poradnia K:  rejestracjak@eskulap.chojnice.pl

© 2020 - eskulap-chojnice.pl

Rejestracja: 052 397 92 95

Skip to content