Eskulap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność na chojnickim rynku medycznym 1 maja 2001 roku, tworząc

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP”.

przejmując tradycje świadczenia usług medycznych mieszkańcom Chojnic i okolic po Samodzielnej Publicznej Przychodni Miejskiej w Chojnicach.

Siedzibą spółki a jednocześnie miejscem prowadzenia działalności jest budynek Centrum Medycznego przy ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach.

Świadczymy usługi w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji oraz programów profilaktycznych dla wszystkich osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak również dodatkowe odpłatne usługi medyczne.

Na początku roku 2005 Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9001. W czerwcu 2005r. „ESKULAP” otrzymał certyfikat zgodności zarządzania jakością ze wspomnianą normą w zakresie wszystkich oferowanych usług.

Na jesieni 2012 roku, ze względu na zmiany formalno-prawne, zmianie uległa nazwa przychodni i  obecna nazwa naszej jednostki to:

Eskulap Sp. z o.o.
Centrum Medyczne Eskulap

 

 ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu Eskulap Sp. z o. o.

lek. med. Piotr Grabowski

Wiceprezes Zarządu Eskulap Sp. z o. o.

lek. med. Wiesława Antczak

Wiceprezes Zarządu Eskulap Sp. z o. o

lek. med. Tadeusz Boszko