Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki
zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu
(TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają
niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano
kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni
ustawowo wolne od pracy – całodobowo…..

TPK – więcej informacji (kliknij)

 

 

© 2020 - eskulap-chojnice.pl

Rejestracja: 052 397 92 95

Skip to content