Ptasia grypa jest chorobą zakaźną, która występuje u ptactwa. Wywołuje ją szczep wirusa grypy typu A.

Występuje na całym świecie, a na zakażenie podatne są prawie wszystkie ptaki. Jest bardzo niebezpieczna, gdyż może spowodować epidemie i śmierć masowej ilości ptaków.

Ptasia grypa może występować również u ludzi, ale bardzo sporadycznie. Pierwsze zakażenie u ludzi wirusem H5N1 miało miejsce w Hong-Kongu w 1997 roku, gdzie zachorowało 18 osób z których 6 zmarło. Stwierdzono, że główną przyczyną choroby u ludzi był bliski kontakt z żywym, zakażonym drobiem.

Objawy ptasiej grypy wg WHO można pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Objawia się m.in. gorączką (powyżej 38 stopni), kaszlem, bólem gardła, bólami mięśniowymi, bólami oczu. Może doprowadzić do zapalenia płuc.

Objawy u ptaków występują nagle. Brak apetytu, osłabienie, stroszenie piór i gorączka.

 

Aby ustrzec się ptasiej grypy należy dostosować się do poniższych zaleceń, wydanych przez PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ!!!

 

– spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temp. minimum 70 stopni.

– myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem(deski, noże, talerze)-pamiętaj, że zamrażanie mięsa nie niszczy wirusa!

– nie dotykaj bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu. Przede wszystkim dopilnuj, aby tego nie robiły dzieci!

– zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania

– myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem zarówno dzikim jak i hodowlanym.

– pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi

– przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich

 

BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ!!!

Opracowała: Edyta Lutowska (na podstawie zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Zdjęcie: PIRO4D from Pixabay

© 2020 - eskulap-chojnice.pl

Rejestracja: 052 397 92 95

Skip to content