Zapraszamy na bezpłatne szczepienie p/ grypie Prawo do bezpłatnego szczepienia mają: Seniorzy (75+), czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r. medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych farmaceuci i pracownicy aptek diagności laboratoryjni nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach…

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W POZ ·        REJESTRACJA PACJENTÓW NA TELEPORADY: TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE, W TYM RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM OSOBY TRZECIEJ LUB ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ·        PACJENTOM UDZIELANE SĄ TELEPORADY W FORMIE PORADY TELEFONICZNEJ W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI, ·        PERSONEL MEDYCZNY KONTAKTUJE SIĘ Z PACJENTEM W CZASIE UMÓWIONEJ WIZYTY W FORMIE TELEFONICZNEJ, ·        PODCZAS TELEPORADY…

Szanowni Pacjenci!     Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach sprawuję nocną i świąteczną opiekę zdrowotną po zamknięciu przychodni podstawowej opieki zdrowotnej nad pacjentami z całego powiatu chojnickiego oraz miasta i gminy Czarna Woda.   Świadczenia będą udzielane w dni powszednie od godz. 1800 – 800  a w soboty,niedziele i święta – przez…

Unijny Certyfikat COVID – kiedy go szukać w telefonie? (kliknij aby otworzyć)      

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK). W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00…

Kwestionariusz przed szczepieniem przeciw COVID-19  – – (Kliknij aby otworzyć)

Page 1 of 21 2

© 2020 - eskulap-chojnice.pl

Rejestracja: 052 397 92 95