Zapraszamy na bezpłatne szczepienie p/ grypie Prawo do bezpłatnego szczepienia mają: Seniorzy (75+), czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r. medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych farmaceuci i pracownicy aptek diagności laboratoryjni nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach…

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W POZ ·        REJESTRACJA PACJENTÓW NA TELEPORADY: TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE, W TYM RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM OSOBY TRZECIEJ LUB ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ·        PACJENTOM UDZIELANE SĄ TELEPORADY W FORMIE PORADY TELEFONICZNEJ W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI, ·        PERSONEL MEDYCZNY KONTAKTUJE SIĘ Z PACJENTEM W CZASIE UMÓWIONEJ WIZYTY W FORMIE TELEFONICZNEJ, ·        PODCZAS TELEPORADY…

Szanowni Pacjenci!     Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach sprawuję nocną i świąteczną opiekę zdrowotną po zamknięciu przychodni podstawowej opieki zdrowotnej nad pacjentami z całego powiatu chojnickiego oraz miasta i gminy Czarna Woda.   Świadczenia będą udzielane w dni powszednie od godz. 1800 – 800  a w soboty,niedziele i święta – przez…

Page 1 of 31 2 3

© 2020 - eskulap-chojnice.pl

Rejestracja: 052 397 92 95