STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W POZ ·        REJESTRACJA PACJENTÓW NA TELEPORADY: TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE, W TYM RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM OSOBY TRZECIEJ LUB ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ·        PACJENTOM UDZIELANE SĄ TELEPORADY W FORMIE PORADY TELEFONICZNEJ W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI, ·        PERSONEL MEDYCZNY KONTAKTUJE SIĘ Z PACJENTEM W CZASIE UMÓWIONEJ WIZYTY W FORMIE TELEFONICZNEJ, ·        PODCZAS TELEPORADY…

© 2020 - eskulap-chojnice.pl

Rejestracja: 052 397 92 95